fbpx

Bezpečnosť na prvom mieste

Dr Keith Alexander komletne prerobil tradičnú trampolínu, aby bolo skákanie bezpečné.

Prečo sú trampolíny Springfree najbezpečnejšie na svete?

Náš patentovaný bezpružinový design zmenil princíp toho, ako trampolíny fungujú a tiež odstránil 90% miest, kde sa stávalo najviac zranení.

Testimonial Testimonial about Springfree Trampoline

Aká bezpečná je vaša trampolína?

Každý rok je hospitalizovaných až 105,000 detí kvoli zraneniam na tradičnýých trampolínach – a to len v USA. Zistite viac o bezpečnosti našej trampolíny od odborníka.

Mezinárodní ocenění trampolín Springfree

RedDot Product
Design Award 2014

Toyology Outdoor
Toy Awards 2013

2011 Kidspot
Best Of Award, Australia

2011 Parent Tested
Parent Approved Winner

2010 NAPPA Gold Award
Children’s Products, USA

2010 Product of the Year, Canada
2010 Product of the Year, USA

2009 International Design Award

2011 Parent Tested
Parent Approved Winner

2009 Family Choice Award, USA

2009 Kidspot
Best Of Award, Australia

2009 Best Award, New Zealand

Tipy pre bezpečnú zábavu

 • Trampolína je určená vždy pre jedného skokana.
 • Nedoporučujeme skákanie viac detí s rozdielnou váhou. Hlavne ľahšie a menšie deti sú vystavené riziku úrazu.
 • Saltá sa nedoporučujú menej zdatným skokanom.
 • Ak je na trampolíne viac detí, je doležité sa vyvarovať skákaniu po sebe navzájom a neprimeranému strkaniu.
 • Trampolína nie je určená pre vašich domácich zvieracích miláčikov.
 • Nedávajte do trampolíny veci, ktoré tam nepatria. Pri skákaní hrozí riziko úrazu.
 • Pri skákaní svoje deti občas kontrolujte.
 • Nedovolte deťom ani domácim miláčikom pobyt pod trampolínou, pokiaľ na nej niekto skáče.
 • Pokiaľ sa v priebehu skákania dostanete na okraj trampolíny, zvolnite, a vráťte sa spať do stredu skákacej plochy.
 • Buďte opatrní pri vstupe a výstupe z trampolíny.
 • Poučte svoje deti o bezpečnom užívaní trampolíny.

Nezávislé bezpečnostné testy

Je štatisticky dokázané, že trampolíny Springfree sú najbezpečnejšie trampolíny na svete. Vďaka odstráneniu nebezpečných pružín, pevného kovového rámu v okolí skákacej plochy a pridaním aktívnej bezpečnostnej siete, trampolíny Springfree eliminujú 83% úrazov vznikajúcich na trampolínach. Ostatných 17% úrazov, ktoré vyžadovali následné lekárske ošetrenie, bolo sposobené kontaktom s inou osobou pri užívaní trampolíny. Z toho vyplýva, že trampolíny Springfree vďaka svojím patentovaným bezpečnostným prvkom účinne eliminujú nebezpečenstvo úrazu pri ich užívaní.

Všetky tradičné trampolíny, ktorých konštrukcia je neodmysliteľne spojená s pevným kovovým rámom a pružinami možu privodiť Vám a Vaším deťom veľmi vážne zranenia.

Štatistika úrazov na trampolínach:

Pád z trampolíny – 52%

Kontakt s rámom a pružinami – 31%

Zrážka s iným skákajúcim – 17%

Zdroj údaje v tabulke sú čerpané z National Electronic Injury Surveillance Szstem – NIESS a porovnávajú posledné priezkumy týkajúce sa charakteristiky úrazov na trampolínach v období 1990-1995.