FAQ

1. Na akom princípe je založená trampolína Springfree?

Trampolína Springfree je posadená na silných prútoch zo skleného laminátu, ktoré nahradzujú tradičné pružiny. Predstavte si veľa rybárskych prútov pevne zabodnutých dokola v zemi. Pokiaľ ich všetky ohnete smerom do stredu a spojíte konce nejakým pevným materiálom, malo by vám to, v podstate, vytvoriť trampolínu. Keby skákajúci dopadol na okraj, mohol by sa zraniť o koniec prútu - veľmi nebezpečné. To znamená, že miesto ohnutia prútov do stredu, sme ich ohli na stranu. Konce prútov sa mierne pod pnutím nahýbajú na stred, za účelom perfektného pnutia podložky. Pokiaľ niekto dopadne na koniec tohto prútu pod napnutou podložkou, nehrozí žiadne nebezpečenstvo, pretože systém prútov absorbuje silu skoku a je len jemne zatlačený smerom dolu. Tento systém dodáva podložke makké a bezpečné okraje.

2. Je táto trampolína rovnako pružná ako tradičné trampolíny?

Trampolína Springfree ponúka makší a plynulejší odraz, a ako celok posobí stabilnejšie než pružinová trampolína. Prúty zo sklenného laminátu sú kvalitnejšie, a dokážu podať lepší výkon v porovnaní s pružinami. Táto trampolína je omnoho šetrnejšia k vašim kolenám a kĺbom. Každý z našich modelov je prisposobený trochu inej váhe a užívaniu. Náš program vám pomože s výberom trampolíny, ktorá by sa najviac hodila pre Vás a Vašu rodinu.

3. Aké makké sú okraje trampolíny Springfree?

Okraje nie sú tak makké, ako je stred trampolíny. Okraje sa možu pri odraze prepnúť o 350mm. Podľa testovania organizácie USA ASTM a ich štandardami, výsledok ukazuje, že okraj našej trampolíny je viac než 20krát makší než ako je požadovaný štandart.

4. Sú okraje Softedge pružné?

Okraj trampolíny Springfree Softedge je zostrojený tak, aby bol veľmi bezpečný pri dopade naň. Nie je tak úplne vytvorený ako priestor k skákaniu. Nie je tak pružný ako stred trampolíny, ale určitú pružnosť má. Pre perfektný odraz doporučujeme skákanie v blízkosti stredu podložky, a okraje podložky považujte skor ako prvok bezpečnosti, než ako priestor k skoku.

5. Možete si zadrieť triesku z prútu zo skleného laminátu?

Všetky prúty v trampolíne Springfree sú potiahnuté tenkým puzdrom z plastového materiálu. Toto púzdro chráni Vaše ruky od poškriabania alebo zadretia triesky, ale tiež chráni samotné prúty od deformácie pod UV žiarením.

6. Prečo táto trampolína nemá po okrajoch ochranný lem?

Trampolína Springfree nemá pozdĺž okraja ochranný lem, pretože ho nepotrebuje. Samotný okraj má oveľa vačšiu pružnosť než pružinové trampolíny, ktoré tieto zmakčené okraje používajú. Okraje našej trampolíny majú takmer rovnakú pružnosť ako trampolíny používané na olympijských hrách, ktorých okraje majú vypchávky hrubé 70mm. Tradičné trampolíny potrebujú tieto vypchávky ako prevenciu pred pádom na oceľový okraj alebo pádom či zachytením medzi pružiny. Testy ukázali, že tieto kryty krajov u tradičných trampolín nedokážu stlmiť dopad tak, aby eliminovali možnosť úrazu dopadom na pružiny či oceľový rám. Tento ochranný lem tiež ztráca časom svoje tlmiace schopnosti. Konštrukcia trampolín Springfree úplne vylúčila možnosť narazenia alebo prepadnutia.

7. V čom je trampolína Springfree a jej ochranná sieť iná?

Niektoré trampolíny možu mať ochranné siete, ale je tu stále riziko pádu na nebezpečné pružiny a oceľový rám, ktorý je v rovnakej výške ako odrazová plocha. Po páde do ochrannej siete je vysoká možnosť kontaktu s kovovým rámom a pružinami. Často sa tiež stretávame s oceľovými tyčami držiacimi túto sieť, ktoré prinášajú ďaľšie možné nebezpečenstvo. Trampolína Springfree je jediná, ktorá sa s týmito nebezpečnými prvkami vysporiadala ich kompletným odstránením od konštrukcie. Pridaním ochrannej sieti FlexiNet, ktorá je vysoko aktívna a prisposobivá, sú skákajúci tlmeným odrazom vrátení k stredu trampolíny bez toho, aby sa museli báť kontaktu s niečím pevným.

8. Je moja pružinová trampolína naozaj taká nebezpečná?

Áno! Nedávne údaje poukazujú na 100.000 detí z amerických rodín, ktoré museli vyhľadať lekárske ošetrenie po skákaní na tradičných trampolínach. Trampolíny Springfree sú jediné, ktoré odstránili tieto nebezpečné prvky, ktoré sú zodpovedné za 83% týchto prípadov.

9. Prečo doporučujeme len jedno dieťa na trampolíne?

Pokiaľ je na trampolíne viac ako jedno dieťa, možnosť zranenia je vačšia. Pre zaistenie bezpečnosti pre Vašu rodinu presadzujeme pravidlo jedného skákajúceho na trampolíne.

10. Mám malú záhradu. Koľko miesta potrebujem na trampolínu Springfree?

R54 - minimálna potrebná plocha 4,9m
R79 - minimálna potrebná plocha 5,4m
O92 - minimálna potrebná plocha 4,8m x 6,4m
S113 - minimálna potrebná plocha 5,8m x 5,8m
S155 - minimálna potrebná plocha 6,4m x 6,4m

11. Aká je nosnosť a váhové odporúčania?

Trampolína Springfree je veľmi pevná a odolná. Náš menší model má nosnosť 380 kg a vačšie modely majú nosnosť 498 kg. To znamená, že naša trampolína unesie 498 kg umiestnených do stredu podložky bez toho, aby sa konštrukcii trampolíny niečo stalo. Toto je približná váha dospelého ľadového medveďa. Doporučenie váhy pre skákanie je ale trochu komlikovanejšia záležitosť. Doporučená váha skokana by musela byť vypočítaná pomocou rýchlosti skoku, váhy skokana a výšky skoku od podložky. Pretože naším cieľom je zaručiť bezpečnosť, doporučujeme bezpečné váhové kritéria pre každý model:
R54 - 80 kg
R79 - 115 kg
077 -115 kg
O92 - 115 kg
S113 - 115 kg
S155 - 150 kg

To však neznamená, že niekto s vačšou váhou by poškodil, alebo dokonca prevrátil trampolínu. Vzniká ale riziko prepnutia podložky až na zem, pokial by skákajúci vyvinul silu skokana na olympijských hrách. Pre tieto prípady doporučujeme vykopať pár cm priestoru pod trampolínou, aby Vám bol poskytnutý vačší priestor pre prepnutie podložky.

12. Može skokan spadnúť na zem, aj keď je tam ochranná sieť?

Naša ochranná sieť nemá vlastnosti ako tvrdá odolná stena. Sieť je veľmi makká a flexibilná a je tam preto, aby chránila neskúsených skokanov a vracia ich spať do bezpečia - obvykle naspať do stredu trampolíny. Aj keď je FlexiNet ochranná sieť nesprávne použitá úmyselným skákaním a vrážaním do vrchnej časti siete vo vysokej rýchlosti, jej konštrukcia a kvalita zaručujú bezpečnosť skákajúceho. Sieť je zostrojená tak, aby bola extrémne flexibilná, plne tvarovateľná a v prípade zlého používania stále umožní skákajúcemu maximálne bezpečie a maximálne ztlmí jeho pád. Napríklad, ak má skákajúci 100 kg a rýchlosť 25 km/hod a vyskočí v tejto rýchlosti vysoko do okraje siete, je pád kontrolovateľný a pomalý. Možný kontakt so zemou pri takomto extrémnom používaní by bol veľmi mierny, pretože konštrukcia siete tlmí a zpomaluje energiu skákajúceho. Taký dopad na zem by odpovedal priamemu dopadu z 10 až 15 cm, čo záleží na agresivite skoku. Skákajúci teda pocíti minimálny náraz.

13. Je možné, že sa prúty trampolíny Springfree budú pohybovať?

Na prvý pohľad to vyzerá, že sa prúty vo fáze odrazu otáčajú. Patentované prúty trampolíny Springfree zo skleného laminátu sú navrhnuté tak, aby pracovali súčasne ako jeden. Keď skákajúci dopadne na podložku, tak sa ohnú smerom k stredu o asi 0,3 stupňa. To odpovedá 5 mm ohnutiu do strany, napr. do boku/rotačne. Všetky ostatné pohyby prútov sú osovo symetrické, alebo smerujúce do vnútra, smerom k stredu podložky. Ťažší skokani (viac ako 100 kg) vyprodukujú viac symetrického pohybu, ale menej bočného/rotačného pohybu prútov. Ľahší skokan vyprodukuje menej obidvoch pohybov. Tento pohyb je pri používaní nezistiteľný, a zároveň nemá absolútne žiadny vplyv na skákajúceho.

14. Je trampolína Springfree odolná voči všetkým druhom počasia?

Ano! Trampolína Springfree je postavená tak, aby vydržala každé počasie. Všetky komponenty sú odolné voči všetkým druhom počasia, a tiež sú chránené pred UV žiarením.
Komponenty trampolíny Springfree majú nasledovné záručné lehoty:

Ocelový rám - 8 rokov (netýka sa korózie)
Skákajúca podložka - 2 roky
Prúty zo skleného laminátu - 2 roky
Sieť FlexiNet - 2 roky

15. Čo s trampolínou v zime?

Zákazníci, ktorí žijú v krajinách s chladnejšou klímou sa často pýtajú, ako sa majú o trampolínu postarať v zime. Úprimne povedané, žiadne zvláštne pokyny pre údržbu v zime nie sú. Len v prípade, že sa na trampolíne naakumulovalo vačšie množstvo snehu, je treba tento sneh odstrániť. Pre zimné mesiace doporučujeme zložiť sieť cca 5 minút a použiť kryciu plachtu s odvodňovacím otvorom v strede. Ten zaručuje odtok vody z roztápajúceho sa snehu. Tá následne nezamrzne a nezaťažuje skákaciu plochu. Na odstránenie snehu z trampolíny nepoužívajte lopatu ani iné kovové náradie. Týmto by ste mohli poškodiť skákajúcu plochu a bezpečnostnú sieť. Zazimovanie a opatovné uvedenie do prevádzky Vám zaberie 5 - 10 minút. Trampolína Springfree je konštruovaná zo súčiastiek a komponentov pre každé počasie, vrátane nehrdzavejúcich laminátových prútov a UV-odolnej polypropylenovej skákacej ploche a bezpečnostnej siete. Nezáleží na tom, v ktorej zemi a klimatickom pásme žijete - trampolínu Springfree si možete užívať celý rok.

16. Je možné trampolínu ukotviť?

Trampolíny Springfree majú medzi porovnateľne veľkými trampolínami najvyšší pomer medzi váhou a jej plochou, ale extrémne poveternostné podmienky so silným a nárazovým vetrom možu trampolínu nadvihnúť, prípadne prevrátiť. Pre zvýšenie stability je trampolína dodávaná so štyrmi vakmi, ktoré možete naplniť pieskom a preložiť cez nohy konštrukcie. Pre ešte vačšiu stabilitu dodáva firma Springfree špeciálne kotvy. Tie sú testované pre odolnosť 900 N.